Garantiebepalingen

PC-Score Renkum BV garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Is dit niet het geval dan zijn de volgende garantiebepalingen van toepassing:

  • 14 dagen niet goed geld terug garantie, mits onbeschadigd en in originele staat.
  • 14 dagen dode pixel omruilgarantie, dat houdt in dat een scherm met dode pixel direct voor u wordt omgeruild, mits onbeschadigd en in originele staat.
  • 30 dagen directe omruil garantie op fabricage en materiaalfouten, mits (voor zo ver mogelijk) onbeschadigd en in originele staat.
  • Privacy garantie: PC-Score gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Indien PC-Score bij toeval tijdens werkzaamheden strafbare feiten aantreft, is PC-Score verplicht daarvan aangifte te doen.
  • PC-Score geeft 2 jaar garantie, op accu’s, batterijen, adapters en overige bijgeleverde accessoires is de standaard fabrieksgarantie van toepassing.
  • PC-Score verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde ‘carry-in’- garantie op fabricage- en materiaalfouten.
  • Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht, stof of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van PC-Score liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval “virussen” worden geconstateerd, behoudt PC-Score zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.

Directe fabrikanten service
Indien gewenst kan PC-Score ook assisteren bij fabrikanten service. U kunt hiervoor contact opnemen met de desbetreffende klantenservice:

Acer (alle producten)
Bij problemen of defecten binnen 8 dagen na factuurdatum dient u contact op te nemen met PC-Score. Buiten de 8 dagen dient u contact op te nemen met Acer. Acer hanteert in de meeste gevallen een ophaalservice.
Telefoonnummer 0900-2020767 ( 0,80 € per gesprek )

Asus (notebooks, EEE series en monitoren)
Bij problemen of defecten binnen 8 dagen na factuurdatum dient u contact op te nemen met PC-Score. Buiten de 8 dagen dient u contact op te nemen met Asus. Asus hanteert in de meeste gevallen een ophaalservice.
Telefoonnummer: 0591-570290
Website: Aanmelden van een reparatie

Brother (alle producten)
Bij problemen of defecten binnen de 30 dagen na factuurdatum dient u contact op te nemen met PC-Score. Buiten de 30 dagen dient u contact op te nemen met HP. HP hanteert in de meeste gevallen een ophaalservice.
Telefoonnummer 020-5451230 (ma. t/m vr. 08:30 – 17:30)
 
Canon
Bij problemen of defecten binnen 8 dagen na factuurdatum dient u contact op te nemen met PC-Score. Buiten de 8 dagen dient u te contact op te nemen met Canon.
Telefoonnummer: 0164-244222

HP (alle producten)
Bij problemen of defecten binnen de 30 dagen na factuurdatum dient u contact op te nemen met PC-Score. Buiten de 30 dagen dient u contact op te nemen met HP. HP hanteert in de meeste gevallen een ophaalservice.
Telefoonnummer: 020 721 9041

Iiyama
Bij problemen of defecten binnen de 8 dagen na aanschaf verloopt de garantie via PC-Score. Na de 8 werkdagen na aanschafdatum verloopt de garantie via Iiyama.
Telefoonnummer: 0900-6664867

LG (monitoren)
Bij problemen of defecten binnen 10 dagen na factuurdatum dient u contact op te nemen met PC-Score. Buiten de 10 dagen dient u contact op te nemen met LG. LG hanteert een ophaalservice.
Telefoonnummer: 0900-5435454

Logitech
Bij problemen of defecten dient u contact op te nemen met PC-Score.

Samsung (monitoren, notebooks en printers)
Bij problemen of defecten binnen 8 dagen na factuurdatum dient u contact op te nemen met PC-Score. Buiten de 8 dagen dient u contact op te nemen met Samsung. Samsung hanteert in de meeste gevallen een ophaalservice.
Telefoonnummer: 0900-2020088

Western Digital
Bij problemen of defecten kunt u contact contact opnemen met Western Digital:

Garantie controle: Klik hier om de garantie te controlen

Directe omruiling: Klik hier om uw product aan te melden

Standaard omruiling: Klik hier om uw product aan te melden

Reparatie status: Klik hier om de reparatiestatus te controleren

De aangeboden extra garanties doen niets af aan de wettelijke garantie! (Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.)

Uiteraard kunt u uw product ook bij PC-Score aanleveren (of opsturen) zodat wij de garantie voor u kunnen afhandelen. Wij verzoeken u in dat geval om eerst telefonisch contact met ons op te nemen via 0317-350095#2

Scroll naar boven